Internationaal

Clubhouse International
In Nederland zijn drie clubhuizen waarvan twee in Amsterdam (De Waterheuvel en Clubhuis Amsterdam Noord) en daarnaast ons clubhuis, Clubhuis de Horizon in Winschoten. De drie clubhuizen zijn aangesloten bij Clubhouse International, deze overkoepelende organisatie promoot de ontwikkeling en versterking van clubhuizen, bewaakt de kwaliteit en doet onderzoek naar het clubhuismodel op internationaal niveau. Eens in de twee jaar organiseert Clubhouse International een seminar, waarbij alle clubhuizen worden uitgenodigd samen te komen om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.

Website Clubhouse International: http://clubhouse-intl.org/

Faculty for Clubhouse development
Een belangrijk onderdeel van Clubhuis International is de Faculty for Clubhouse Development, deze faculteit houdt zich bezig met het accrediteren van clubhuizen. The Faculty bestaat uit getrainde leden en stafleden die een clubhuis begeleiden bij de juiste toepassing van het clubhuismodel. Ook kunnen leden, stafleden, directeur en bestuur zich laten scholen in het clubhuismodel.

Clubhouse Europe
De Europese clubhuizen zijn aangesloten bij Clubhouse Europe, wat hetzelfde doel heeft als Clubhouse International maar zich hoofdzakelijk richt op de ontwikkeling van het clubhuismodel in Europa. Clubhouse Europe organiseert eens in de twee jaar een conferentie, waarvoor alle Europese clubhuizen worden uitgenodigd.